Skip to content

Normativi – ko ih koristi

by Aleksandar Saveski on novembar 30th, 2013

Da bi neka kompanija, koja priprema tendersku dokumentaciju mogla da sračuna pozicije, koje se nalaze u tenderu, polazimo od pretpostavke da ima iskustva i znanja i da to može korektno da uradi.

Šta se dešava, u slučaju da se pojavljuju pozicije u tenderu, za koje nema dovoljno iskustva, a poseduje odgovarajuću opremu i zaposlene, koji bi to mogli da izvedu?

Jedan od načina je da pita kolege, koje imaju iskustva u takvom zahtevu tendera. Problem takvog pristupa je što nije dovoljno pouzdan, jer ne podrazumeva analizu cena. Najčešće je to „odokativna“ metoda, tipa „to košta 50 evra/m2“.

Evo novih problema, koji se javljaju, navešćemo samo par:

 • Ne poznajemo sve ulaze koji čine troškove,
 • Ne znamo da li možemo da realizujemo posao na isti način, istom brzinom i istom cenom, kao i kolega, koji nam je dao informaciju o ceni,
 • Ako je pozicija ključna, to može jako da utiče na ponudu, pa se može desiti da ili ponuda ne prođe, ili vrednost pozicije može biti potcenjena. Sledstveno jesmo dobili posao, ali finansijski rezultat projekta može biti negativan.

Da li u ovom slučaju, kada nedovoljno poznajemo poziciju radova, imamo neku pomoć u literaturi? Kakav je kvalitet literature? Da li su negde zapisana Praktična iskustva? Naravno uzimamo u obzir ove naše prostore, gde izvodimo radove.

Tehnička priprema, da tako nazovemo organizacioni deo koji priprema ponude, najčešće od literature koristi Građevinske normative. Ima ih ukupno 7 knjiga.

Ovo uzimamo u obzir, da je tender raspisan za građevinski objekat i da nam može posluži neka od navedenih knjiga.

Sa stanjem „normativa“ u ostalim proizvodnim delatnostima, autor ovog teksta nije dovoljno upoznat.

Suština ovog prvog posta je da pokrene sledeće i da postavi pitanje:

 • Da li Vi koristite Normative, kada i kakva su vaša iskustva?
 • Da li Vam pomažu u radu, da li se oslanjate isključivo na njih, za „nove“ pozicije?
 • Da li prikupljate povratne informacije da li je Normativ u redu ili ne?

Vaši komentari su dobrodošli!

From → Blog

One Comment
 1. Građevinske norme su dobre ali su u mnogome zastarele. Kada pozicija odgovara opisu radova-a to je sada osim za klasične građevinske radove retko, norme su neophodne za dobru kalkulaciju.

  Ono što troškove čini nepredvidljivim su ostali propisi, kao bezbednost na radu, troškovi postavljanja gradilišta, dozvole za kretanje vozila, ispitivanje da li ima bombi,… i sve ostalo što danas investitori ne rade, jer nemaju Investicionu službu.

  Kada su poslovi ozbiljni i ovi troškovi i po novcu i po vremenu mogu potpuno da izmene opis zahtevanih radova, a onda se sve svali na izvođača.

  Drugi važan faktor je da projekti i predmeri nisu „tačni“, a da se ponuda uvek traži za juče.

  Treći važan faktor za kalkulaciju cene je ko vam vrši nadzor nad izvođenjem radova. E ova stavka može da vas košta života i / ili propasti na projektu.

  Da norme su temelj, i redovno ih treba kontrolisati pri radu.

  Puno sreće na „divljem“ tržištu, ko preživi pričaće.

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS