Skip to content

Procesni model

by Aleksandar Saveski on decembar 17th, 2013

U prethodnom članku Knjige normativa – realni problemi u primeni dato je nekoliko primera, koji ukazuju na nemogućnost da se koriste Knjige normativa za „modeliranje“ poslovnih procesa.

Shodno tome, hajde da pokušamo da rešimo problem. Krenimo od nekih definicije, koje služe da pomognu čitaocima da razumeju koncept. Ove definicije verovatno nećete naći u literaturi i predstavljaju pokušaj autora da omogući čitaocima, da razumeju koncept.

Delatnost neke kompanije, kojom ona stvara novu vrednost, čine njeni glavni procesi. Oni bez obzira na složenost imaju zajednički naziv – aktivnosti. Da bi mogli da ih analiziramo, merimo,  kontrolišemo i poboljšavamo neophodno je da se izvrši dekompozicija, rastavljanje aktivnosti, do elementarnog nivoa.

Po svojoj složenosti aktivnosti se grupišu (od jednostavnijih ka složenijim) na:

  • Operacije – najjednostavnija tehnološka aktivnost,
  • Složene operacije – niz operacija, koje, kao izlaz formiraju „sklop“,
  • Potprocese – bilo koja kombinacija prethodnih aktivnosti, koje, kao izlaz formiraju „poluproizvod“ i
  • Procese – – bilo koja kombinacija prethodnih aktivnosti, koje, kao izlaz formiraju „finalni proizvod“.

Za realizaciju operacije, osnovne “ćelije” ili “atoma” neke poslovne aktivnosti (u najopštijem slučaju) neophodni su sledeći “resursi”:

  • Materijal,
  • Zaposleni – ljudski rad,
  • Oprema – alati.

Svaka operacija ima neki svoj “izlaz”, koji ima svoju jedinicu mere (JM) u kojoj se isporučuje, sledećoj operaciji, potprocesu ili procesu.

Suština koncepta je da se poznavajući resurse i tehnologije proizvodnje, koje kompanija koristi, definišu, kao prvi korak, operacije, da bi se zatim na isti način formirale složene operacije, potprocesi i procesi, formirajući na taj način jednu “biblioteku” operacija, složenih operacija, potprocesa i procesa.

Model operacije, složene operacije, potprocesa i procesa je prikazan grafički.

Operacija – model

 operacija-model

 

 Složena operacija – model

slozena-operacija-model

 Potproces – model

potproces-model

Proces – model

proces-model

Na ovaj način imamo polaznu osnovu za stvaranje funkcionalnog modela, kojim se može prezentovati delatnost bilo koje kompanije. Akcenat je svakako na kompanijama, koje se bave proizvodnjom.

 

 

From → Blog

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS